This site in English


Välkommen till konsult- och utbildningsföretagen StratEthics och Culture of life COOL AB. Vi förnyar vår hemsida, som beräknas vara klar i månadsskiftet oktober/november 2002.

Vi arbetar med strategisk och personlig utveckling utifrån en helhetssyn på människan.

En mycket viktig dimension både på företags- och individnivå är den egna värdegrunden eftersom den är avgörande för hur man ser på, värderar, bemöter och samarbetar med andra människor.

Vi håller Workshop om nytänkande inom arbetsorganisation och utveckling av företag/organisationer på Kompetensmässan i Stockholm tisdagen den 5 november och onsdagen den 6 november 2002 tillsammans med Fresh Utbildning AB. Där ger vi ett smakprov på hur du når framgång genom ett ledarskap och medarbetarskap som utgår från en helhetssyn på människan och en stark tilltro till den enskilda människans vilja och förmåga att växa.

Besök oss också i vår monter nr 5 i utställningshallen. Där visar vi också boken "Strategisk utveckling mot mänsklig tillväxt" av Bitte Slättebol.

Plats för Workshop och utställning är Kompetensmässan, World Trade Center vid Cityterminalen, ingång Klarabergsviadukten 70 eller Kungsbron 1.

För mer information ring 08-658 56 51 eller 0708-769 995.


Nyheter

Öppnar inom kort

Tel +46 (8) 658 56 51 stratethics@telia.com Box 8003
info@culture-of-life.com 163 08 Spånga